Warning: Creating default object from empty value in /data/web/virtuals/265931/virtual/www/wp-content/themes/mioweb3/modules/visualeditor/visual_editor_class.php on line 1584
Pojištění | Horskaskola.cz

ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE

Pojištění v rámci členství v Alpenverein

Členství v Rakouském Alpenvereinu (ÖAV) neznamená pouze pojištění, přesto se stále více lidí stává členy Alpenvereinu především kvůli němu.

Pro všechny ty, kteří se chtějí dozvědět více o tomto pojištění jsme zde připravili soubor informací, na které jsme nejčastěji dotazováni. V žádném případě však tyto informace nenahrazují Všeobecné podmínky.

Rozsah pojištění

ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE

 • nabízí pojistnou ochranu pro všechny členy Alpenvereinu při úrazech ve volném čase v oblasti záchranných akcí
 • nabízí ochranu krytí pro plnění při repatriaci, transportu a léčebném ošetření platí pro úrazy ve volném čase a při výkonu povolání a v případě nemoci
 • má platnost po celém světě s výjimkou pojištění povinného ručení a právní ochrany, které se omezují na oblast Evropy

Pojistné částky

 • 1
  25.000 EUR na osobu a pojistnou událost
  náklady na záchranu na horách a na vodě v tuzemsku a v zahraničí. Celoročně, celosvětově, při aktivitách ve volném čase.
 • 2
  Celosvětově, během prvních osmi týdnů.
 • Bez omezení částky - náklady na repatriaci ze zahraničí.
 • 10.000 EUR - náklady ošetření vzniklé v zahraničí (ne v zemi trvalého pobytu) včetně lékařem předepsaných léků, nákladů transportu do nejbližší vhodné nemocnice, přičemž z této částky je k dispozici pro ambulantní léčebné ošetření včetně lékařem předepsaných léků částka 2 000 EUR. Pro ambulantní léčebné ošetření včetně lékařem předepsaných léků platí spoluúčast ve výši 70 EUR na osobu a pobyt v zahraničí. Pojistitel uhradí prokázané výdaje za nezbytné lékařské ošetření při pobytu v nemocnici
  • v Rakousku: v rámci obecné kategorie poplatků ve veřejných nemocnicích,
  • mimo Rakousko: ve veřejných nemocnicích.
 • Bez omezení částky - náklady na transport zraněné/nemocné osoby a náklady na přepravu mrtvé osoby v tuzemsku, když jí předcházela záchrana.
 • 3
  Pojištění odpovědnosti za škodu v Evropě až do výše 3 000 000 EUR
  Celoročně, v celé Evropě. Krytí se vztahuje na povinnost náhrady škody na zdraví a škody na majetku. Spoluúčast v případě škody na majetku 200 EUR.
 • 4
  Trestněprávní ochrana v Evropě až do výše 35 000 EUR
  Celoročně, v celé Evropě. Pojistné krytí se vztahuje na trestní řízení u soudu od okamžiku žaloby a na trestní řízení u správního orgánu od okamžiku zahájení stíhání.
 • 5
  Právní ochrana v případě náhrady škody
  V Evropě s nároky na náhradu škody po nehodách s újmou na zdraví až do výše max. 500 EUR na pojistnou událost.

Body 3 a 5 platí pouze v Evropě a pro vybrané druhy sportů - viz. Všeobecné podmínky

POZOR: Před repatriací, převozem, stacionárním léčebným ošetřením v zahraničí a přemístěním v tuzemsku (ne při záchranné či pátrací akci) se bezpodmínečně spojte s 24-hodinovou službou Europ Assistance, jinak uhradí pojišťovna maximální částku 750 EUR !

Europ Assistance, tel.: +43/1/253 3798, e-mail: aws@alpenverein.at

Omezení

Plnění v zahraničí podle bodu 2 se poskytuje během prvních 8 týdnů každé cesty do zahraničí. Pojistná ochrana se nevztahuje na úrazy během cest s plánovaným výstupem na hory s vyšší nadmořskou výškou než 6000mnm a na cestách do Arktidy (destinace za severním polárním kruhem), Antarktidy (destinace za jižním polárním kruhem) a do Grónska.

Upozornění

Pojištění, které získáváte v rámci členství není vhodné pro cesty do USA a do Číny. Zde je částka pro krytí léčebných výloh nedostatečná, jelikož v USA i v Číně účtují nemocnice, v případě, že jste pojištěni, několikanásobek skutečných nákladů.

V případě zahraničních cest do zemích Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska, Norska, Turecka a smluvních států (více viz Uplatnění nároku českých pojištěnců na zdravotní péči ve státech EU) je vhodné mít s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění, který Vám zdarma vystaví vaše zdravotní pojišťovna.

 

Obecně lze říct, že pojištění v rámci Alpenvereinu je, vzhledem k výši krytí léčebného ošetření, vhodné pro cesty v Evropské unii a smluvních státech, kde platí reciprocita na proplácení léčebné péče - viz Evropský zdravotní průkaz

Pokud chcete být dostatečně pojištěni pro cestu mimo Evropský prostor, kde tato reciprocita neplatí, tak doporučujeme dopojištění léčebných výloh u libovolné komerční pojišťovny (nebo kombinaci s pojištěním na platební kartě), a nebo nabízíme členům Alpenvereinu dodatečné jednorázové pojištění u rakouské pojišťovny Europaeische Versicherung AG.

Pojistitelem spolku ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE je pojišťovna GENERALI Versicherung AG.