Warning: Creating default object from empty value in /data/web/virtuals/265931/virtual/www/wp-content/themes/mioweb3/modules/visualeditor/visual_editor_class.php on line 1584
Připojištění trvalé invalidity | Horskaskola.cz

PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÉ INVALIDITY

GENERALI Úrazová životní renta

 • Jedná se o připojištění pro případ nehody při volnočasových aktivitách s následky invalidity (trvalá invalidita od 50%).
 • Toto připojištění se nevztahuje na smrtelný úraz člena Alpenvereinu při nehodě.
 • Platí pouze kalendářní rok!

Uzavření připojištění trvalé invalidity:

 • POZOR: Dodatečné připojištění trvalé invalidity, na které jste zvyklí, je od 1.12.2018 možné uzavřít pouze individuálně na stránkách rakouského partnera Alpenvereinu.
 • Jak uzavřít připojištění trvalé invalidity? Připravili jsme pro vás návod v češtině, abychom vás ulehčili vyplňování formuláře. Po vyplnění formuláře na rakouských stránkách uhradíte cenu za připojištění kartou.

Cena individuálního připojištění:

ZÁKLADNÍ SAZBA
měsíční výše plnění 450€
9€
ZVÝŠENÁ SAZBA 2x
dvojnásobná měsíční výše plnění 900€
18€
ZVÝŠENÁ SAZBA 3x
trojnásobná měsíční výše plnění 1350€
27€

Cena rodinného připojištění:

ZÁKLADNÍ SAZBA
měsíční výše plnění 450€
33€
ZVÝŠENÁ SAZBA 2x
dvojnásobná měsíční výše plnění 900 €
66€
ZVÝŠENÁ SAZBA 3x
trojnásobná měsíční výše plnění 1350 €
99€
 • V rámci rodinného pojištění jsou spolupojištěny všechny děti do 15 let, žijící ve společné domácnosti (vlastní, opatrované, adoptované). Pozor rodinné pojištění se vyplatí se od 2 dětí a více!

Pojistné plnění

 • V případě úrazu (od trvalé invalidity 50%) obdrží pojištěná osoba úrazovou doživotní rentu: 
  • každý měsíc € 450 / € 900 / € 1350 (jednonásobné/dvojnásobné/trojnásobné plnění) 
  • doživotně
 • Při úmrtí pojištěného je garantována výplata úrazové renty partnerovi/potomkům po dobu 20 let od úrazu, pobíral-li již postižený člen Alpenvereinu měsíční odškodné dle bodu a). !!! Jestliže člen zemře ihned při nehodě nebo během jednoho roku od data nehody na následky zranění při nehodě, pak se dle všeobecných podmínek vyplácení renty neuskuteční !!!
 • Pojištěné děti do dovršených 15 let věku obdrží namísto měsíční renty jednorázovou kapitálovou výplatu 89.000 € / 178.000 € / 267.000 € (jednonásobné/dvojnásobné/trojnásobné plnění).

Co je vyjmuto z pojištění?

Vyjmuty z pojištění jsou např. úrazy při motoristických závodech, při použití leteckých zařízení (rogal, klouzavých padáků), letadel (soukromých motorových letadel a větroňů) a při skoku padákem. Pojištěno ale je použití motorových letadel, která jsou schválena pro osobní přepravu (např. dopravní letadla).

Kdo může být pojištěn?

Důležité: Předpokladem je členství v Alpenvereinu (ÖAV) a již zaplacené příspěvky na probíhající rok. Tyto podmínky jsou splněny i bez zaplacení příspěvků v případě, že s jedná o členy, kteří nejsou povinni členství, jako například děti v rodině, a kteří jsou přihlášeni u Alpenvereinu (ÖAV) a tudíž mají členské číslo. Připojištění může být uzavřeno s každým členem ÖAV do dovršených 74 let věku. Nepojistitelné jsou osoby, které jsou dlouhodobě plně práce neschopné nebo jsou postiženy těžkou nervovou chorobou stejně jako osoby s psychickým onemocněním.

V případě, že by byl při platbě pojištění již překročen věk 74 let, přistupuje pojišťovna Generali Versicherungs AG k následujícímu opatření: Namísto měsíční výplaty renty bude poskytnuta jednorázová kapitálová výplata: V závislosti na výši pojištění obnáší kapitálová výplata od 50 % trvalé invaliditě následovná: jednorázová kapitálová výplata 8.900 € / 17.800 € / 26.700 € (jednonásobná / dvojnásobná / trojnásobná výše plnění).

Smluvní základ tvoří rámcové smlouvy dohodnuté mezi Rakouským Alpenvereinem a společností Generali Versicherung AG, jakož i všeobecné podmínky, na nichž je zakotvena příslušná smlouva.KNOX Versicherungsmanagement GmbH
Bundesstrasse 23, A-6063 Rum
Tel.: +43-512-23 83 00
E-mail: av-service@knox.co.at

Generali Versicherung AG Sien
www.generali.at