PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÉ INVALIDITY

GENERALI Úrazová životní renta

 • Jedná se o připojištění pro případ nehody při volnočasových aktivitách s následky invalidity (trvalá invalidita od 50%).
 • Toto připojištění se nevztahuje na smrtelný úraz člena Alpenvereinu při nehodě.
 • Platí pouze kalendářní rok!

Cena individuálního připojištění:

ZÁKLADNÍ SAZBA měsíční výše plnění 450 € 280 Kč
ZVÝŠENÁ SAZBA 2x dvojnásobná měsíční výše plnění 900 € 550 Kč
ZVÝŠENÁ SAZBA 3x trojnásobná měsíční výše plnění 1350 € 825 Kč

Cena rodinného připojištění:

ZÁKLADNÍ SAZBA měsíční výše plnění 450 € 995 Kč
ZVÝŠENÁ SAZBA 2x dvojnásobná měsíční výše plnění 900 € 1990 Kč
ZVÝŠENÁ SAZBA 3x trojnásobná měsíční výše plnění 1350 € 2985 Kč
 • V rámci rodinného pojištění jsou spolupojištěny všechny děti do 15 let, žijící ve společné domácnosti (vlastní, opatrované, adoptované). Pozor rodinné pojištění se vyplatí se od 2 dětí a více!

Pojistné plnění

 • V případě úrazu (od trvalé invalidity 50%) obdrží pojištěná osoba úrazovou doživotní rentu: 
  • každý měsíc € 450 / € 900 / € 1350 (jednonásobné/dvojnásobné/trojnásobné plnění) 
  • doživotně
 • Při úmrtí pojištěného je garantována výplata úrazové renty partnerovi/potomkům po dobu 20 let od úrazu, pobíral-li již postižený člen Alpenvereinu měsíční odškodné dle bodu a). !!! Jestliže člen zemře ihned při nehodě nebo během jednoho roku od data nehody na následky zranění při nehodě, pak se dle všeobecných podmínek vyplácení renty neuskuteční !!!
 • Pojištěné děti do dovršených 15 let věku obdrží namísto měsíční renty jednorázovou kapitálovou výplatu 89.000 € / 178.000 € / 267.000 € (jednonásobné/dvojnásobné/trojnásobné plnění).

Co je vyjmuto z pojištění?

Vyjmuty z pojištění jsou např. úrazy při motoristických závodech, při použití leteckých zařízení (rogal, klouzavých padáků), letadel (soukromých motorových letadel a větroňů) a při skoku padákem. Pojištěno ale je použití motorových letadel, která jsou schválena pro osobní přepravu (např. dopravní letadla).

Kdo může být pojištěn?

Důležité: Předpokladem je členství v Alpenvereinu (ÖAV) a již zaplacené příspěvky na probíhající rok. Tyto podmínky jsou splněny i bez zaplacení příspěvků v případě, že s jedná o členy, kteří nejsou povinni členství, jako například děti v rodině, a kteří jsou přihlášeni u Alpenvereinu (ÖAV) a tudíž mají členské číslo. Připojištění může být uzavřeno s každým členem ÖAV do dovršených 74 let věku. Nepojistitelné jsou osoby, které jsou dlouhodobě plně práce neschopné nebo jsou postiženy těžkou nervovou chorobou stejně jako osoby s psychickým onemocněním.

V případě, že by byl při platbě pojištění již překročen věk 74 let, přistupuje pojišťovna Generali Versicherungs AG k následujícímu opatření: Namísto měsíční výplaty renty bude poskytnuta jednorázová kapitálová výplata: V závislosti na výši pojištění obnáší kapitálová výplata od 50 % trvalé invaliditě následovná: jednorázová kapitálová výplata 8.900 € / 17.800 € / 26.700 € (jednonásobná / dvojnásobná / trojnásobná výše plnění)

KNOX Versicherungsmanagement GmbH
Bundesstrasse 23, A-6063 Rum
Tel.: +43-512-23 83 00
E-mail: av-service@knox.co.at

Generali Versicherung AG Sien
www.generali.at