Warning: Creating default object from empty value in /data/web/virtuals/265931/virtual/www/wp-content/themes/mioweb3/modules/visualeditor/visual_editor_class.php on line 1584
Řešení pojistné události | Horskaskola.cz

ŘEŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI

PŘI NEHODĚ

Pokud po Vás bude vyžadováno, i přes předložení průkazu, další potvrzení o Vašem členství v Alpenvereinu tj. o Vašem pojištění (např. v mimoevropských regionech) kontaktujte Knox Versicherungsmanagement GmbH (AV-service@knox.co.at), které v případě jejich oslovení, a na základě Vašeho vyžádání, zašlou na Vámi v cizině udanou kontaktní adresu nebo email potvrzení o Vašem pojištění. Při komunikaci uvádějte vaše jméno, příjmení, číslo Alpenvereinu.


Při ambulantním ošetření včetně lékařem předepsaných léčebných prostředků hradí tyto výdaje za lékařské ošetření postižený člen Alpenvereinu ošetřujícímu lékaři na místě.

 • Tato uhrazená částka je pak pojišťovnou Generali po zpracování pojistného případu a po odečtení spoluúčasti ve výši 70 EUR vrácena.
 • Účet lékaře musí obsahovat následující údaje: Jméno, datum narození ošetřené osoby, označení nemoci, provedený výkon a doba, potvrzení o zaplacení.
 • Účty je třeba předložit po podání u správce zdravotního pojištění nejpozději 6 měsíců po ukončení cesty, včetně vyjádření vaší zdravotní pojišťovny .

Při zachraňování

 • Při obdržení účtu od záchranářské služby tento neplaťte, nýbrž pošlete originál společně s hlášením pojistné události na adresu Knox Versicherungsmanagement GmbH.

Při ošetřování v místní nemocnici, převozu ze zahraničí, převozu ve vnitrozemí

 • Nejprve je bezpodmínečně nutné kontaktovat Europ Assistance (Tel. +43/1/253 3798, e-mail: aws@alpenverein.at, 24 hodinový servis).
 • Aby mohly být poskytnuty zálohy na náklady, případně udělána příslušná opatření, je třeba oznámit jméno, adresu, datum narození, a členské číslo AV).
 • Následně bude navázán kontakt s příslušným ošetřujícím lékařem a rozhodnuto o provedení a druhu přepravy (sanitka, vlak, osobní letadlo, sanitární letadlo).
 • Konečné rozhodnutí udělá lékař Tyrol Air Ambulance.

Před kontaktování si připravte odpovědi na tyto otázky:
- jméno, příjmení, datum narození, členské číslo Alpenvereinu
- datum zahájení cesty
- předpokládané ukončení cesty
- kde došlo k úrazu/nemoci a druh úrazu/nemoci
- v jakém lékařském zařízení se raněný/nemocný nachází
- kontakt na lékařské zařízení
- jméno ošetřujícího lékaře a příp. kontakt na něj
- kontakt na sebe, kontakt na příbuzné

V případě, že budete mít jazykový problém s nahlášením úrazu/nemoci na Europ Assistance, kontaktujte nás na telefonu +420 725 442 942 a my za vás úraz/nemoc nahlásíme.

LIKVIDACE POJISTNÉ UDÁLOSTI

Před nahlášením pojistné události pojišťovně Generali je třeba vyžádat si od vaší zdravotní pojišťovny potvrzení o tom, kolik nákladů za léčení převezme. V Evropské unii a smluvních státech platí totiž reciprocita na proplácení léčebné péče - více ZDE.

V případě faktur/účtů za záchrannou akci nemusíte tyto předkládat zdravotní pojišťovně, nýbrž rovnou zaslat s formulářem hlášení pojistné události na firmu Knox Versicherungsmanagement GmbH. Na záchranné akce a transporty se reciprocita nevztahuje.

Hlášení pojistné události se podává na formuláři Schadenmeldung. Vyplnění je nutné provést v němčině nebo v angličtině.

K vyplněnému formuláři přiložte:

 • originály faktur a lékařských zpráv 
 • u lékařských zpráv a faktur, které jsou v češtině, přiložte též překlad do němčiny nebo angličtiny
 • kopii členského průkazu Alpenvereinu 
 • kopii pasu 
 • bankovní spojení = číslo účtu, adresu banky, SWIFT, IBAN (pokud jste hradili část, nebo celé náklady sami)- potvrzení vaší zdravotní pojišťovny o převzetí/nepřevzetí části nákladů za léčebnou péči

K dopisu pojišťovně přiložte očíslovaný seznam příloh/dokumentů.

Před odesláním si vyhotovte kopie všech dokumentů, které si uschovejte.

Vše zašlete na:

KNOX Versicherungsmanagement GmbH 
Bundesstr. 23 
6063 Rum / Innsbruck 
Österreich

Servicetelefon Alpenverein: +43/699/14367670 
Team Servisierung Alpenverein: 
Viktoria Haider 
e-mail: AV-service@knox.co.at

Je dobré, když zašlete oskenované dokumenty předem na výše uvedenou emailovou adresu a v kopii i na adresu:
alpenverein1@edelweiss.cz

V PŘÍPADĚ SMRTELNÉHO ÚRAZU a PŘEVOZU OSTATKŮ

Kontaktujte Europ Assistance
Tel. +43/1/253 3798
e-mail: aws@alpenverein.at (24hodinový servis)


Pokud budete potřebovat s likvidací pojistné události poradit nebo pomoci, rádi Vám pomůžeme

E-mail: alpenverein1@edelweiss.cz 
Tel: +420 725 44 29 42