ÚHRADA ČLENSTVÍ ALPENVEREIN + ČHS


SKUPINA A: 1640 Kč (AV) + 600 Kč (ČHS)
dospělý člověk ve věkové skupině 28-64 let
2240 Kč
SKUPINA B: 1270 Kč (AV) + 600 Kč (ČHS)
zvýhodněné členství pro: partnery členů stejné sekce ze skupiny A (partneři musí mít stejné místo trvalého pobytu), seniory od 65 let, juniory od 19-27 let, členy horské služby
1870 Kč
SKUPINA C: 690 Kč (AV) + 100 Kč (ČHS)
děti/mládež do 18 let, tělesně postižení min.50%.
790 Kč
RODINNÝ PŘÍSPĚVEK (OD 1 DÍTĚTE): 2240 Kč + 1670 Kč (AV + ČHS)
rodiče s nezaopatřenými dětmi do 18, resp. studenty do 27 let. Příspěvek platí pouze rodiče (skupina A+B), děti jsou ZDARMA.
4110 Kč
SAMOSTATNĚ ŽIJICÍ RODIČ + DĚTI (STUDENTI)
samostatně žijící rodič + děti do 18 resp. studenti do 27 let. Příspěvěk platí pouze rodič (skupina A), děti jsou ZDARMA.
2240 Kč
Duplikát, nebo nová členská karta
vystavení a zaslání nové členské karty, nebo duplikátu (ztráta, změna jména nebo adresy)
0.00 Kč
Vstupní poplatek pro nové členy
0.00 Kč

Poznámky:

  • partneři musí mít stejné místo trvalého pobytu
  • status studenta, tělesně postiženého a člena horské služby je nutné doložit dokladem
  • příspěvky obsahují Alpenverein Weltweit Service (* určitá omezení viz Všeobecné podmínky)
  • Jakmile obdržíme Vaši platbu na účet
    • odešleme vám ten samý den vaši členskou kartu s členským číslem. Od této chvíle jste členy Alpenvereinu (včetně platného pojištění)
    • náš administrační systém odešle PDF s PROVIZORNÍM ČLENSKÝM PRŮKAZEM, který je platný 20 dní od vaší registrace. Nemusíte tak čekat až přijde originální členský průkaz, a můžete s vytištěným provizorním průkazem vyrazit rovnou za vašimi aktivitami. Provizorní průkaz platí jak pro slevy na chatách tak i pro prokázání pojištění.
    • Průkaz ČHS vám zašle sekretariát ČHS poštou na vyžádání nebo si jej můžete vyzvednout na sekretariátu osobně.