PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÉ INVALIDITY

Pojistné plnění:

  • V případě úrazu (od trvalé invalidity 50%) obdrží pojištěná osoba úrazovou doživotní rentu = každý měsíc (doživotně): 450€ /900€ / 1350€ (jednonásobné / dvojnásobné / trojnásobné plnění)
  • Při úmrtí pojištěného je garantována výplata úrazové renty partnerovi/potomkům po dobu 20 let od úrazu, pobíral-li již postižený člen Alpenvereinu měsíční odškodné dle bodu a). !!! Jestliže člen zemře ihned při nehodě nebo během jednoho roku od data nehody na následky zranění při nehodě, pak se dle všeobecných podmínek vyplácení renty neuskuteční !!!
  • Pojištěné děti do dovršených 15 let věku obdrží namísto měsíční renty jednorázovou kapitálovou výplatu 89.000 € / 178.000 € / 267.000 € (jednonásobné/dvojnásobné/trojnásobné plnění).

Cena individuálního připojištění:

ZÁKLADNÍ SAZBA
měsíční plnění 450€
9€
ZVÝŠENÁ SAZBA 2x
dvojnásobné měsíční plnění 900€
18€
ZVÝŠENÁ SAZBA 3x
trojnásobné měsíční plnění 1350€
27€

Cena rodinného připojištění:

ZÁKLADNÍ SAZBA
měsíční plnění 450€
33€
ZVÝŠENÁ SAZBA 2x
dvojnásobné měsíční plnění 900€
66€
ZVÝŠENÁ SAZBA 3x
trojnásobné měsíční plnění 1350€
99€